เบลอร์-โด๊ะ http://chabirdo79.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=19-03-2017&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=19-03-2017&group=9&gblog=45 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มีนาคม 2017]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=19-03-2017&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=19-03-2017&group=9&gblog=45 Sun, 19 Mar 2017 21:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-02-2017&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-02-2017&group=9&gblog=44 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กุมภาพันธ์ 2017]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-02-2017&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-02-2017&group=9&gblog=44 Sun, 05 Feb 2017 19:06:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=29-01-2017&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=29-01-2017&group=9&gblog=43 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มกราคม 2017]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=29-01-2017&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=29-01-2017&group=9&gblog=43 Sun, 29 Jan 2017 16:19:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=07-12-2016&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=07-12-2016&group=9&gblog=42 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[ธันวาคม 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=07-12-2016&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=07-12-2016&group=9&gblog=42 Wed, 07 Dec 2016 6:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=22-11-2016&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=22-11-2016&group=9&gblog=41 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤศจิกายน 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=22-11-2016&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=22-11-2016&group=9&gblog=41 Tue, 22 Nov 2016 22:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-10-2016&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-10-2016&group=9&gblog=40 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุลาคม 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-10-2016&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-10-2016&group=9&gblog=40 Tue, 04 Oct 2016 10:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-09-2016&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-09-2016&group=9&gblog=39 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กันยายน 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-09-2016&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-09-2016&group=9&gblog=39 Mon, 05 Sep 2016 15:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-08-2016&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-08-2016&group=9&gblog=38 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงหาคม 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-08-2016&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-08-2016&group=9&gblog=38 Wed, 03 Aug 2016 22:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-07-2016&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-07-2016&group=9&gblog=37 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กรกฎาคม 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-07-2016&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-07-2016&group=9&gblog=37 Sun, 03 Jul 2016 10:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-06-2016&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-06-2016&group=9&gblog=36 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มิถุนายน 2016 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-06-2016&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-06-2016&group=9&gblog=36 Fri, 03 Jun 2016 9:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-05-2016&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-05-2016&group=9&gblog=35 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤษภาคม 2016 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-05-2016&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-05-2016&group=9&gblog=35 Mon, 02 May 2016 16:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-04-2016&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-04-2016&group=9&gblog=34 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[เมษายน 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-04-2016&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-04-2016&group=9&gblog=34 Sat, 02 Apr 2016 20:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-03-2016&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-03-2016&group=9&gblog=32 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มีนาคม 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-03-2016&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-03-2016&group=9&gblog=32 Wed, 02 Mar 2016 8:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-02-2016&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-02-2016&group=9&gblog=31 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กุมภาพันธ์ 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-02-2016&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-02-2016&group=9&gblog=31 Fri, 05 Feb 2016 11:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-01-2016&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-01-2016&group=9&gblog=30 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มกราคม 2016 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-01-2016&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=05-01-2016&group=9&gblog=30 Tue, 05 Jan 2016 22:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=08-12-2015&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=08-12-2015&group=9&gblog=29 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[ธันวาคม 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=08-12-2015&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=08-12-2015&group=9&gblog=29 Tue, 08 Dec 2015 10:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-11-2015&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-11-2015&group=9&gblog=28 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤศจิกายน 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-11-2015&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-11-2015&group=9&gblog=28 Mon, 02 Nov 2015 10:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-10-2015&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-10-2015&group=9&gblog=27 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุลาคม 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-10-2015&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-10-2015&group=9&gblog=27 Sun, 04 Oct 2015 13:15:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-09-2015&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-09-2015&group=9&gblog=26 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กันยายน 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-09-2015&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=03-09-2015&group=9&gblog=26 Thu, 03 Sep 2015 15:04:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2015&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2015&group=9&gblog=25 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงหาคม 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2015&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2015&group=9&gblog=25 Sat, 01 Aug 2015 22:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-07-2015&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-07-2015&group=9&gblog=24 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กรกฎาคม 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-07-2015&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-07-2015&group=9&gblog=24 Thu, 02 Jul 2015 20:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-06-2015&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-06-2015&group=9&gblog=23 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มิถุนายน 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-06-2015&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-06-2015&group=9&gblog=23 Tue, 02 Jun 2015 8:28:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=07-05-2015&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=07-05-2015&group=9&gblog=22 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤษภาคม 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=07-05-2015&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=07-05-2015&group=9&gblog=22 Thu, 07 May 2015 23:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=17-04-2015&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=17-04-2015&group=9&gblog=21 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[เมษายน 2015 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=17-04-2015&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=17-04-2015&group=9&gblog=21 Fri, 17 Apr 2015 10:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=08-01-2015&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=08-01-2015&group=9&gblog=20 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มกราคม 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=08-01-2015&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=08-01-2015&group=9&gblog=20 Thu, 08 Jan 2015 9:46:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-12-2014&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-12-2014&group=9&gblog=19 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[ธันวาคม 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-12-2014&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-12-2014&group=9&gblog=19 Mon, 01 Dec 2014 9:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=28-11-2014&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=28-11-2014&group=9&gblog=18 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤศจิกายน 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=28-11-2014&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=28-11-2014&group=9&gblog=18 Fri, 28 Nov 2014 9:44:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-10-2014&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-10-2014&group=9&gblog=17 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุลาคม 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-10-2014&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-10-2014&group=9&gblog=17 Thu, 02 Oct 2014 14:33:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-09-2014&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-09-2014&group=9&gblog=16 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กันยายน 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-09-2014&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-09-2014&group=9&gblog=16 Thu, 04 Sep 2014 21:42:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2014&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2014&group=9&gblog=15 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงหาคม 2014 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2014&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2014&group=9&gblog=15 Fri, 01 Aug 2014 12:29:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-07-2014&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-07-2014&group=9&gblog=14 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กรกฎาคม 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-07-2014&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-07-2014&group=9&gblog=14 Tue, 01 Jul 2014 18:05:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-06-2014&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-06-2014&group=9&gblog=13 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มิถุนายน 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-06-2014&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-06-2014&group=9&gblog=13 Sun, 01 Jun 2014 9:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-05-2014&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-05-2014&group=9&gblog=12 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤษภาคม 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-05-2014&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-05-2014&group=9&gblog=12 Thu, 01 May 2014 13:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-04-2014&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-04-2014&group=9&gblog=11 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[เมษายน 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-04-2014&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-04-2014&group=9&gblog=11 Wed, 02 Apr 2014 23:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=06-03-2014&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=06-03-2014&group=9&gblog=10 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มีนาคม 2014 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=06-03-2014&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=06-03-2014&group=9&gblog=10 Thu, 06 Mar 2014 23:57:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-02-2014&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-02-2014&group=9&gblog=9 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กุมภาพันธ์ 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-02-2014&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-02-2014&group=9&gblog=9 Sun, 02 Feb 2014 9:00:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=06-01-2014&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=06-01-2014&group=9&gblog=8 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[มกราคม 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=06-01-2014&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=06-01-2014&group=9&gblog=8 Mon, 06 Jan 2014 10:47:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-12-2013&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-12-2013&group=9&gblog=7 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[ธันวาคม 2013 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-12-2013&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-12-2013&group=9&gblog=7 Sun, 01 Dec 2013 22:14:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-11-2013&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-11-2013&group=9&gblog=6 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[พฤศจิกายน 2013 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-11-2013&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-11-2013&group=9&gblog=6 Fri, 01 Nov 2013 15:46:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-10-2013&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-10-2013&group=9&gblog=5 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุลาคม 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-10-2013&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-10-2013&group=9&gblog=5 Tue, 01 Oct 2013 23:07:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-09-2013&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-09-2013&group=9&gblog=4 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กันยายน 2013 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-09-2013&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-09-2013&group=9&gblog=4 Mon, 02 Sep 2013 15:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2013&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2013&group=9&gblog=3 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[สิงหาคม 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2013&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=01-08-2013&group=9&gblog=3 Thu, 01 Aug 2013 8:37:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-07-2013&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-07-2013&group=9&gblog=2 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[กรกฎาคม 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-07-2013&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-07-2013&group=9&gblog=2 Tue, 02 Jul 2013 14:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=12-06-2013&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=12-06-2013&group=9&gblog=1 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[แปล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=12-06-2013&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=12-06-2013&group=9&gblog=1 Wed, 12 Jun 2013 19:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-09-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-09-2009&group=8&gblog=1 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-09-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=04-09-2009&group=8&gblog=1 Fri, 04 Sep 2009 9:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-12-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-12-2008&group=7&gblog=1 http://chabirdo79.bloggang.com/rss <![CDATA[PART I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-12-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chabirdo79&month=02-12-2008&group=7&gblog=1 Tue, 02 Dec 2008 15:39:49 +0700